Međunarodne aktivnosti

  • 06. 12. 2011.

   Netlex: Konferencija Mreže pravnih stručnjaka ETUC-a

   NHS - U Bruxellesu, Belgija, 01. i 02. prosinca 2011., održana je konferencija Netlexa, u organizaciji Europske konfederacije sindikata (ETUC). Konferencija Netlexa (mreže pravnih stručnjaka sindikalnih središnjica članica ETUC-a) održava se krajem svake godine, a radi praćenja novosti u zakonodavstvu Europske unije te savjetovanja i razmjene dobre prakse pravnih stručnjaka sindikata članica ETUC-a, posebno vezano uz stavove ETUC-a o određenoj problematici. Republiku Hrvatsku na ovoj konferenciji predstavljale su dvije sindikalne središnjice, SSSH i NHS. Predstavnica NHS-a bila je Suzana Curavić, pravna savjetnica Nezavisnog sindikata „Solidarnost“.

   Čitaj dalje

  • 02. 12. 2011.

   Seminar „Korištenje međunarodnih standarda rada i europskih pravnih instrumenata za jačanje sindikalnih prava u JIE“

   NHS - Dana 29. i 30. studenoga 2011. godine u Beogradu je održan podregionalni trening seminar u organizaciji Međunarodne organizacije rada s ciljem jačanja sindikalnih prava u jugoistočnoj Europi pod nazivom „Korištenje međunarodnih standarda rada i europskih pravnih instrumenata za jačanje sindikalnih prva u jugoistočnoj Europi“. Na seminaru su sudjelovali predstavnici sindikata iz Srbije, Makedonije i Hrvatske.

   Čitaj dalje

  • 14. 11. 2011.

   Sastanak radne skupine ETUC-a za socijalnu politiku i zakonodavstvo

   NHS - 9. studenog 2011. godine u Bruxellesu je održan sastanak Radne skupine za socijalnu politiku i zapošljavanje Europske konfederacije sindikata (ETUC), na kojemu je , kao članica radne skupine, sudjelovala Ana Kranjac Jularić, pravna savjetnica NHS-a. Na sastanku se raspravljalo o nekoliko tema, koje se odnose na postojeće stanje u radnom zakonodavstvu na razini EU, kao i na prijedloge izmjena postojećih rješenja, kao i prijedloge novih zakonodavnih rješenja u području radnog zakonodavstva.

   Čitaj dalje

  • 31. 10. 2011.

   Sastanak radne grupe ETUC-a - „Radnička participacija“

   NHS - U Bruxellesu je 27. listopada 2011. godine održan sastanak radne skupine Europske konfederacije sindikata (ETUC) koja je zadužena za radničku participaciju. Cilj je radnih skupina ETUC-a dati podršku radu Tajništva ETUC-a i pripremiti stajališta koja će se prosljeđivati prema Europskoj komisiji. Na sastanku ove radne skupine po prvi puta je sudjelovao i NHS, odnosno Ana Palm Jelečanin, pravnica u Regionalnom uredu NHS-a u Zagrebu.

   Čitaj dalje

  • 14. 10. 2011.

   Poziv članovima sindikata

   Hrvatske sindikalne središnjice izražavaju potporu pokretu „15. listopada – Ujedinjeni za globalnu promjenu“ i sudjeluju u građanskim demonstracijama najavljenim za 15. listopada u Zagrebu i drugim gradovima u Hrvatskoj
   Široki pokret građana, nastavljajući se na prosvjednu akciju „Okupirajte Wall Street“ koja traje u New Yorku od 17. rujna, proširio se na veći broj drugih američkih gradova, a za 15. listopada 2011. prosvjedne su akcije najavljene i u nizu europskih gradova pod sloganom „15. listopada – Pokret za globalnu promjenu“.

   Čitaj dalje

  • 06. 10. 2011.

   Svjetski dan dostojanstvenog rada

   NHS - Od 2008. godine Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) obilježava 7. listopada kao Svjetski dan dostojanstvenog rada. Nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske kao punopravne članice ITUC-a, ne želeći tolerirati sadašnji položaj radnika Hrvatske, solidarizirajući se s radnicima diljem svijeta, od samog početka obilježavanja ovog dana žele doprinijeti širenju svijesti radnika i svih građana Hrvatske o potrebi zaštite dostojanstva radnika kroz osiguranje dostojanstvenog rada i uvjeta rada.

   Čitaj dalje

  • 30. 09. 2011.

   Sindikati DT-a iz više zemalja započeli borbu s Upravom

   www.bankamagazin.hr - Sindikati su iz Zagreba pozvali predsjednika Uprave Renea Obermana neka prestane s antisindikalnim djelovanjem i korištenjem dvostrukih mjerila za Njemačku i ostale zemlje u kojima djeluje Deutsche Telekom. Sindikati iz više zemalja koji djeluju u sklopu grupacije Deutsche Telekoma (DT) uputili su sa sastanka održanog u petak u Zagrebu poruku Upravi DT-a kako će se zajedno suprotstaviti nakani poslodavca da ostvari profit rezanjem materijalnih prava i otpuštanjem radnika.

   Čitaj dalje

  • 27. 09. 2011.

   BRUXELLES – Seminar o socijalnom dijalogu u Europskoj uniji te ulozi sindikata u procesu pridruživanja Euroskoj uniji

   NHS – Pod nazivom „Socijalni dijalog u Europskoj uniji i uloga sindikata u procesu pridruživanja Europskoj uniji“ od 20. do 24. rujna u Bruxellesu je održan seminar, odnosno edukacija na kojoj su u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert sudjelovali predstavnici pojedinih sindikata iz zemalja zapadnog Balkana, odnosno iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Albanije.

   Čitaj dalje

  • 05. 06. 2010.

   Sastanak s direktorom Ureda za radničke aktivnosti MOR- oko izmjena ZOR-a

   Ženeva - Predstavnice radničke delegacije na 99. zasjedanju Međunarodne konferencije rada, koja se održava u Ženevi od 2. do 18. lipnja 2010. godine, održale su sastanak s direktorom MOR-ovog Ureda za radničke aktivnosti (ACTRAV) g. Danom Cunniahom i gđom Dimitrinom Dimitrovom, desk officer za Europu.
   Cilj sastanka bio je informirati Međunarodnu organizaciju rada (MOR) i ACTRAV o namjeri Vlade Republike Hrvatske da izmijeni Zakon o radu, izmjene koje prema sindikalnoj ocjeni predstavljaju jasno kršenje jedne od temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada - Konvencije br. 98 o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, te zadiranje u proces kolektivnog pregovaranja koji bi trebao biti dobrovoljan!

   Čitaj dalje

  • 03. 06. 2010.

   Konferencija Međunarodne organizacije rada

   NHS - U Ženevi se od 2. do 18. lipnja održava redovita Međunarodna konferencija rada Međunarodne organizacije rada (MOR), tripartitne agencije Ujedinjenih naroda osnovane 1919. godine, a koju čine predstavnici vlada, poslodavaca i radnika država članica MOR-a.
   Na ovogodišnjoj Konferenciji sudjeluju tripartitne delegacije iz 183 država članica MOR-a koje će, između ostalog, raspravljati o radnicima koji rade u kućanstvima, zapošljavanju, usvajanju radnog standarda o HIV/AIDS-u u svijetu rada, primjeni radnih standarda MOR-a.

   Čitaj dalje

  • 21. 12. 2009.

   Beograd - Projekt „Doprinosi sindikata mirovinskim reformama“

   NHS - U Beogradu je od 18. do 19. prosinca 2009. godine održan prvi sastanak mreže sindikalnih stručnjaka Jugoistočne Europe u sklopu projekta „Doprinosi sindikata mirovinskim reformama“, na kojem su sudjelovali predstavnici sindikalnih središnjica iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, BiH i Hrvatske. Projekt organizira Paneuropsko regionalno sindikalno vijeće - Ured za jugoistočnu Europu (PERC-SEE) i norveška središnjica LO.

   Čitaj dalje

  • 21. 12. 2009.

   TORINO - RADIONICA „KOMUNIKACIJA ZA SINDIKALNE LIDERE“

   NHS - U Torinu je od 14. do 18. prosinca 2009. godine u organizaciji Međunarodne organizacije rada održana radionica za mlade sindikalce iz Jugoistočne Europe „Komunikacija za sindikalne lidere“. Radionica je održana u Međunarodnom centru za obrazovanje (ITC-ILO).

   Čitaj dalje

  • 15. 12. 2009.

   Bruxelles - Godišnja NETLEX konferencija

   NHS - Ovogodišnja NETLEX konferencija održana je u Bruxellesu od 10. do 11. prosinca 2009. godine u organizaciji Europske konfederacije sindikata (ETUC). NETLEX je mreža pravnih stručnjaka sindikalnih središnjica članica ETUC-a čiji su ciljevi savjetovanje ETUC-a o pravnim aspektima politike prema Europskoj uniji i jačanje povezanosti pravnih stručnjaka sindikata članica u praćenju sudske prakse i novostima u suđenju i propisima Europskog suda pravde.

   Čitaj dalje

  • 15. 12. 2009.

   Budimpešta - Od zabrane diskriminacije do promicanja ravnopravnosti

   NHS - U Budimpešti je od 10. - 12. prosinca 2009, u organizaciji ženske mreže ITUC - PERC-a, održan trening za predavače na temu "Od zabrane diskriminacije do promicanja ravnopravnosti". Predavanju su prisustvovali predstavnici ( jedna žena, jedan muškarac) sindikalnih konfederacija iz Češke, Slovačke, Hrvatske i domaćina Mađarske. Predavanje u Budimpešti nastavak je treninga održanog početkom srpnja u Tuhelju.

   Čitaj dalje

  • 07. 12. 2009.

   Dresden – Zajedno u društveno pravednu europsku budućnost

   Odbori mladih SSSH, Nezavisnih hrvatskih sindikata i HUS-a aktivni su članovi Mreže mladih jugoistočne Europe i istoimenog Europskog projekta. Uz financijsku podršku Zaklade Friedrich Ebert te uz političku potporu Međunarodne konfederacije sindikata od 30.11 - 04.12. 2009. godine u Dresdenu je održana radionica: „Zajedno u društveno pravednu Europsku budućnost“.

   Čitaj dalje

  • 25. 11. 2009.

   Bruxelles – PERC-ov Seminar o izradi projekata

   (NHS) - U razdoblju od 18. do 20. studenog 2009. godine u Brusselsu, Belgija, održan je seminar o izradi projekata koji je organiziralo Paneuropsko regionalno vijeće (dalje: PERC) Međunarodne konfederacije sindikata (dalje: MKS). Ovaj seminar prva dva dana svog trajanja održan je zajedno s trening seminarom za sindikalne organizacije iz novih zemalja članica EU organiziranog od strane MKS-ove međunarodne sindikalne mreže za razvoj i suradnju, koji je dio PERC-ovog radnog plana.

   Čitaj dalje

  • 17. 11. 2009.

   Beograd – održan sastanak Foruma sindikata Juoistočne Europe

   NHS - U Beogradu je 12. i 13. studenog 2009. godine u organizaciji Paneuropskog regionalnog vijeća (PERC) Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) i pod pokroviteljstvom Zaklade Fridrich-Ebert održan redovni sastanak Foruma sindikata jugoistočne Europe.
   U radu Foruma sudjelovali su predstavnici sindikalnih središnjica iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske , Makedonije i Srbije, dok su predstavnici sindikalnih središnjica iz Bugarske, Kosova i Rumunjske izostali.

   Čitaj dalje

  • 16. 11. 2009.

   Beograd - Sastanak ekonomskih stručnjaka sindikata Jugoistočne Europe

   NHS - U Beogradu je u razdoblju od 10. do 12. studenog održan prvi sastanak mreže ekonomista Jugoistočne Europe, na kojem su sudjelovali predstavnici iz Albanije, Makedonije, Crne Gore, Srbije, BiH, Mađarske i Hrvatske, dok su predstavnici Bugarske, Rumunjske i Kosova izostali. Skup su zajednički organizirali zaklada Friedrich Ebert i Paneuropsko regionalno vijeće Međunarodne konfederacije sindikata.
   Hrvatske su sindikalne središnjice zastupali Domagoj Ferdebar (SSSH), Goran Bakula i Igor Samardžija (NHS) i Sven Karas (HUS).

   Čitaj dalje

  • 26. 10. 2009.

   Oxford - Seminar o ravnopravnosti spolova

   NHS - U Oxfordu, Velika Britanija, se od 18. do 24. listopada 2009. godine održao seminar u organizaciji Webb Instituta – Ruskin college o sindikalnom rukovodstvu „Women, Leadership and Gender Equality“. Ruskin College i GFTU (Opća konfederacija sindikata) pokrenuli su program za sindikalne aktiviste i aktiviste iz nevladinih udruga te članove s ciljem poticanja i podupiranja čelnika i potencijalnih vođa.

   Čitaj dalje

  • 01. 10. 2009.

   Održan seminar „Utjecaj krize i budućnost radnog zakonodavstva

   NHS - U organizaciji Europskog sindikalnog instituta (ETUI) i Centra za regionalni razvoj i EU integracije (CRCI) te financijsku potporu švicarske Vlade u Zagrebu je 23. i 24. rujna održan seminar za pravnike zaposlene u sindikatima iz zemalja jugoistočne Europe, odnosno Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova i Albanije. Hrvatska je na seminaru bila predstavljena kroz predstavnike Nezavisnih hrvatskih sindikata (Ana Kranjac Jularić, Suzana Kovač i Željka Obradović) te Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Predavači na seminaru bili su stručnjaci iz ETUI-a, Pan-Europskog regionalnog vijeća (PERC-a) te Međunarodne organizacije rada (ILO).

   Čitaj dalje

  • 23. 02. 2009.

   Dublin: 100.000 ljudi u povorci protiv mjera za suzbijanje krize

   Dnevnik.hr - Oko 100.000 ljudi prosvjedovalo je u središtu Dublina protiv strogih mjera koje je uvela irska vlada reagirajući na gospodarsku krizu.
   Prosvjed u Dublinu (Foto: AP) U prosvjednoj povorci najzastupljeniji su bili nastavnici i policajci. Udruga sindikata ICTU najavila je kako je ovaj prosvjed bio samo prvi u nizu 'kontinuirane akcije'.

   Čitaj dalje

  • 01. 10. 2008.

   Skup sindikata energetike Jugoistočne Europe

   HES - Dana 29. i 30. rujna u Zagrebu se održavao 8. okrugli stol sindikata energetike Jugoistočne Europe. Skup su pozdravili Branimir Horaček, ravnatelj Uprave za energetiku i rudarstvo iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, dr. Željko Tomšić, član Uprave HEP-a i Dubravko Čorak, predsjednik HES-a, predstavivši stanje energetskog sektora u Hrvatskoj. Skupu se također obratio i Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

   Čitaj dalje

  • 06. 06. 2008.

   Ljubljana - 2. Forum o civilnom društvu Zapadnog Balkana

   (NHS) U Ljubljani se 4. i 5. lipnja održao drugi Forum o civilnom društvu Zapadnog Balkana u organizaciji Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, koji zastupa gospodarske i socijalne nositelje organiziranog civilnog društva Europske unije, a uz podršku Slovenije kao predsjedavateljice Europskog vijeća i Europske komisije. Forum je okupio oko 150 sudionika uključujući predstavnike organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana (sindikate, poslodavce i nevladine organizacije), Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, europskih međunarodnih društvenih i profesionalnih organizacija, europskih nevladinih organizacija, gospodarskih i socijalnih vijeća zemalja članica i Zapadnog Balkana, europskih institucija i međunarodnih organizacija.

   Čitaj dalje

  • 26. 05. 2008.

   Seminar «Socijalna pravna stečevina i Europska socijalna povelja»

   (NHS) Od 21. do 23. svibnja 2008.god. u Banja Luci je u organizaciji ITUC-a i PERC-a, a u suradnji s belgijskim sindikatima članovima ovih organizacija, održan regionalni seminar na temu «Socijalna pravna stečevina i Europska socijalna povelja». Na seminaru su sudjelovali predstavnici sindikalnih središnjica iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske.

   Čitaj dalje

  • 30. 04. 2008.

   Bruxelles - Seminar o poboljšanju pristupa tržištu rada osobama s margina s posebnim osvrtom na migrante i manjine

   (NHS) U Bruxellesu, Belgija, dana 29. travnja 2008. godine održan je seminar vezano uz poboljšanje pristupa tržištu rada, osobito osobama koje su na marginama - migrantima i manjinama, a na kojem su sudjelovali predstavnici 30-tak europskih zemalja, među kojima i predstavnici Hrvatske. Seminar je organizirala Europska komisija u okviru Programa zajedničkog učenja Europske strategije zapošljavanja, a u svezi sjednice Odbora za zapošljavanje (EMCO).

   Čitaj dalje