Međunarodne aktivnosti

  • 27. 09. 2011.

   BRUXELLES – Seminar o socijalnom dijalogu u Europskoj uniji te ulozi sindikata u procesu pridruživanja Euroskoj uniji

   NHS – Pod nazivom „Socijalni dijalog u Europskoj uniji i uloga sindikata u procesu pridruživanja Europskoj uniji“ od 20. do 24. rujna u Bruxellesu je održan seminar, odnosno edukacija na kojoj su u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert sudjelovali predstavnici pojedinih sindikata iz zemalja zapadnog Balkana, odnosno iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Albanije.

   Čitaj dalje

  • 05. 06. 2010.

   Sastanak s direktorom Ureda za radničke aktivnosti MOR- oko izmjena ZOR-a

   Ženeva - Predstavnice radničke delegacije na 99. zasjedanju Međunarodne konferencije rada, koja se održava u Ženevi od 2. do 18. lipnja 2010. godine, održale su sastanak s direktorom MOR-ovog Ureda za radničke aktivnosti (ACTRAV) g. Danom Cunniahom i gđom Dimitrinom Dimitrovom, desk officer za Europu.
   Cilj sastanka bio je informirati Međunarodnu organizaciju rada (MOR) i ACTRAV o namjeri Vlade Republike Hrvatske da izmijeni Zakon o radu, izmjene koje prema sindikalnoj ocjeni predstavljaju jasno kršenje jedne od temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada - Konvencije br. 98 o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, te zadiranje u proces kolektivnog pregovaranja koji bi trebao biti dobrovoljan!

   Čitaj dalje

  • 03. 06. 2010.

   Konferencija Međunarodne organizacije rada

   NHS - U Ženevi se od 2. do 18. lipnja održava redovita Međunarodna konferencija rada Međunarodne organizacije rada (MOR), tripartitne agencije Ujedinjenih naroda osnovane 1919. godine, a koju čine predstavnici vlada, poslodavaca i radnika država članica MOR-a.
   Na ovogodišnjoj Konferenciji sudjeluju tripartitne delegacije iz 183 država članica MOR-a koje će, između ostalog, raspravljati o radnicima koji rade u kućanstvima, zapošljavanju, usvajanju radnog standarda o HIV/AIDS-u u svijetu rada, primjeni radnih standarda MOR-a.

   Čitaj dalje

  • 21. 12. 2009.

   Beograd - Projekt „Doprinosi sindikata mirovinskim reformama“

   NHS - U Beogradu je od 18. do 19. prosinca 2009. godine održan prvi sastanak mreže sindikalnih stručnjaka Jugoistočne Europe u sklopu projekta „Doprinosi sindikata mirovinskim reformama“, na kojem su sudjelovali predstavnici sindikalnih središnjica iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, BiH i Hrvatske. Projekt organizira Paneuropsko regionalno sindikalno vijeće - Ured za jugoistočnu Europu (PERC-SEE) i norveška središnjica LO.

   Čitaj dalje

  • 21. 12. 2009.

   TORINO - RADIONICA „KOMUNIKACIJA ZA SINDIKALNE LIDERE“

   NHS - U Torinu je od 14. do 18. prosinca 2009. godine u organizaciji Međunarodne organizacije rada održana radionica za mlade sindikalce iz Jugoistočne Europe „Komunikacija za sindikalne lidere“. Radionica je održana u Međunarodnom centru za obrazovanje (ITC-ILO).

   Čitaj dalje

  • 15. 12. 2009.

   Bruxelles - Godišnja NETLEX konferencija

   NHS - Ovogodišnja NETLEX konferencija održana je u Bruxellesu od 10. do 11. prosinca 2009. godine u organizaciji Europske konfederacije sindikata (ETUC). NETLEX je mreža pravnih stručnjaka sindikalnih središnjica članica ETUC-a čiji su ciljevi savjetovanje ETUC-a o pravnim aspektima politike prema Europskoj uniji i jačanje povezanosti pravnih stručnjaka sindikata članica u praćenju sudske prakse i novostima u suđenju i propisima Europskog suda pravde.

   Čitaj dalje

  • 15. 12. 2009.

   Budimpešta - Od zabrane diskriminacije do promicanja ravnopravnosti

   NHS - U Budimpešti je od 10. - 12. prosinca 2009, u organizaciji ženske mreže ITUC - PERC-a, održan trening za predavače na temu "Od zabrane diskriminacije do promicanja ravnopravnosti". Predavanju su prisustvovali predstavnici ( jedna žena, jedan muškarac) sindikalnih konfederacija iz Češke, Slovačke, Hrvatske i domaćina Mađarske. Predavanje u Budimpešti nastavak je treninga održanog početkom srpnja u Tuhelju.

   Čitaj dalje

  • 07. 12. 2009.

   Dresden – Zajedno u društveno pravednu europsku budućnost

   Odbori mladih SSSH, Nezavisnih hrvatskih sindikata i HUS-a aktivni su članovi Mreže mladih jugoistočne Europe i istoimenog Europskog projekta. Uz financijsku podršku Zaklade Friedrich Ebert te uz političku potporu Međunarodne konfederacije sindikata od 30.11 - 04.12. 2009. godine u Dresdenu je održana radionica: „Zajedno u društveno pravednu Europsku budućnost“.

   Čitaj dalje

  • 25. 11. 2009.

   Bruxelles – PERC-ov Seminar o izradi projekata

   (NHS) - U razdoblju od 18. do 20. studenog 2009. godine u Brusselsu, Belgija, održan je seminar o izradi projekata koji je organiziralo Paneuropsko regionalno vijeće (dalje: PERC) Međunarodne konfederacije sindikata (dalje: MKS). Ovaj seminar prva dva dana svog trajanja održan je zajedno s trening seminarom za sindikalne organizacije iz novih zemalja članica EU organiziranog od strane MKS-ove međunarodne sindikalne mreže za razvoj i suradnju, koji je dio PERC-ovog radnog plana.

   Čitaj dalje

  • 17. 11. 2009.

   Beograd – održan sastanak Foruma sindikata Juoistočne Europe

   NHS - U Beogradu je 12. i 13. studenog 2009. godine u organizaciji Paneuropskog regionalnog vijeća (PERC) Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) i pod pokroviteljstvom Zaklade Fridrich-Ebert održan redovni sastanak Foruma sindikata jugoistočne Europe.
   U radu Foruma sudjelovali su predstavnici sindikalnih središnjica iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske , Makedonije i Srbije, dok su predstavnici sindikalnih središnjica iz Bugarske, Kosova i Rumunjske izostali.

   Čitaj dalje

  • 16. 11. 2009.

   Beograd - Sastanak ekonomskih stručnjaka sindikata Jugoistočne Europe

   NHS - U Beogradu je u razdoblju od 10. do 12. studenog održan prvi sastanak mreže ekonomista Jugoistočne Europe, na kojem su sudjelovali predstavnici iz Albanije, Makedonije, Crne Gore, Srbije, BiH, Mađarske i Hrvatske, dok su predstavnici Bugarske, Rumunjske i Kosova izostali. Skup su zajednički organizirali zaklada Friedrich Ebert i Paneuropsko regionalno vijeće Međunarodne konfederacije sindikata.
   Hrvatske su sindikalne središnjice zastupali Domagoj Ferdebar (SSSH), Goran Bakula i Igor Samardžija (NHS) i Sven Karas (HUS).

   Čitaj dalje

  • 26. 10. 2009.

   Oxford - Seminar o ravnopravnosti spolova

   NHS - U Oxfordu, Velika Britanija, se od 18. do 24. listopada 2009. godine održao seminar u organizaciji Webb Instituta – Ruskin college o sindikalnom rukovodstvu „Women, Leadership and Gender Equality“. Ruskin College i GFTU (Opća konfederacija sindikata) pokrenuli su program za sindikalne aktiviste i aktiviste iz nevladinih udruga te članove s ciljem poticanja i podupiranja čelnika i potencijalnih vođa.

   Čitaj dalje

  • 01. 10. 2009.

   Održan seminar „Utjecaj krize i budućnost radnog zakonodavstva

   NHS - U organizaciji Europskog sindikalnog instituta (ETUI) i Centra za regionalni razvoj i EU integracije (CRCI) te financijsku potporu švicarske Vlade u Zagrebu je 23. i 24. rujna održan seminar za pravnike zaposlene u sindikatima iz zemalja jugoistočne Europe, odnosno Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova i Albanije. Hrvatska je na seminaru bila predstavljena kroz predstavnike Nezavisnih hrvatskih sindikata (Ana Kranjac Jularić, Suzana Kovač i Željka Obradović) te Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Predavači na seminaru bili su stručnjaci iz ETUI-a, Pan-Europskog regionalnog vijeća (PERC-a) te Međunarodne organizacije rada (ILO).

   Čitaj dalje

  • 23. 02. 2009.

   Dublin: 100.000 ljudi u povorci protiv mjera za suzbijanje krize

   Dnevnik.hr - Oko 100.000 ljudi prosvjedovalo je u središtu Dublina protiv strogih mjera koje je uvela irska vlada reagirajući na gospodarsku krizu.
   Prosvjed u Dublinu (Foto: AP) U prosvjednoj povorci najzastupljeniji su bili nastavnici i policajci. Udruga sindikata ICTU najavila je kako je ovaj prosvjed bio samo prvi u nizu 'kontinuirane akcije'.

   Čitaj dalje

  • 01. 10. 2008.

   Skup sindikata energetike Jugoistočne Europe

   HES - Dana 29. i 30. rujna u Zagrebu se održavao 8. okrugli stol sindikata energetike Jugoistočne Europe. Skup su pozdravili Branimir Horaček, ravnatelj Uprave za energetiku i rudarstvo iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, dr. Željko Tomšić, član Uprave HEP-a i Dubravko Čorak, predsjednik HES-a, predstavivši stanje energetskog sektora u Hrvatskoj. Skupu se također obratio i Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

   Čitaj dalje

  • 06. 06. 2008.

   Ljubljana - 2. Forum o civilnom društvu Zapadnog Balkana

   (NHS) U Ljubljani se 4. i 5. lipnja održao drugi Forum o civilnom društvu Zapadnog Balkana u organizaciji Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, koji zastupa gospodarske i socijalne nositelje organiziranog civilnog društva Europske unije, a uz podršku Slovenije kao predsjedavateljice Europskog vijeća i Europske komisije. Forum je okupio oko 150 sudionika uključujući predstavnike organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana (sindikate, poslodavce i nevladine organizacije), Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, europskih međunarodnih društvenih i profesionalnih organizacija, europskih nevladinih organizacija, gospodarskih i socijalnih vijeća zemalja članica i Zapadnog Balkana, europskih institucija i međunarodnih organizacija.

   Čitaj dalje

  • 26. 05. 2008.

   Seminar «Socijalna pravna stečevina i Europska socijalna povelja»

   (NHS) Od 21. do 23. svibnja 2008.god. u Banja Luci je u organizaciji ITUC-a i PERC-a, a u suradnji s belgijskim sindikatima članovima ovih organizacija, održan regionalni seminar na temu «Socijalna pravna stečevina i Europska socijalna povelja». Na seminaru su sudjelovali predstavnici sindikalnih središnjica iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske.

   Čitaj dalje

  • 30. 04. 2008.

   Bruxelles - Seminar o poboljšanju pristupa tržištu rada osobama s margina s posebnim osvrtom na migrante i manjine

   (NHS) U Bruxellesu, Belgija, dana 29. travnja 2008. godine održan je seminar vezano uz poboljšanje pristupa tržištu rada, osobito osobama koje su na marginama - migrantima i manjinama, a na kojem su sudjelovali predstavnici 30-tak europskih zemalja, među kojima i predstavnici Hrvatske. Seminar je organizirala Europska komisija u okviru Programa zajedničkog učenja Europske strategije zapošljavanja, a u svezi sjednice Odbora za zapošljavanje (EMCO).

   Čitaj dalje

  • 03. 03. 2008.

   Bruxelles - 2. sjednica Izvršnog odbora PERC-a

   NHS - U Bruxellesu se danas održava 2. sjednica Izvršnog odbora Paneuropskog regionalnog vijeća (PERC) Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC). Budući su Nezavisni hrvatski sindikati u lipnju 2007. godine primljeni u punopravno članstvo ITUC-a, a time i PERC-a, na ovoj sjednici s pravom glasa sudjeluje i predsjednik NHS-a, Krešimir Sever.

   Čitaj dalje

  • 14. 02. 2008.

   Radionica u Kotoru

   Višnja Stanišić, predsjednica Radničkog sindikata HZMO-a

   NHS -Od 11. – 13. veljače u malom gradiću Muo/Kotor (Crna Gora) održan je seminar/radionica pod nazivom „Dostojanstven rad i dostojanstven život za žene.“ Seminaru su prisustvovale predstavnice žena iz saveza koji su članovi ili partneri ITUC/PERC-a iz zemalja jugoistočne Europe: Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Kosova, Srbije, te Hrvatske kao gosta.

   Čitaj dalje

  • 18. 12. 2007.

   Radionica o radničkim pravima i položaju sindikata u multinacionalnim kompanijama

   (NHS) U organizaciji Međunarodne konfederacije sindikata, u Kotoru (Crna Gora), je od 11. do 13. prosinca 2007., održana radionica na temu «Kako zaštititi radnička prava i položaj sindikata u privatnom sektoru i multinacionalnim kompanijama“. Na radionici su sudjelovali predstavnici sindikata iz Makedonije, Albanije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova i Hrvatske. Nezavisne hrvatske sindikate predstavljali su Tanja Justić, voditeljica Regionalnog ureda NHS-a u Rijeci i Domagoj Rebić, pravnik-stručni suradnik u Regionalnom uredu NHS-a u Zagrebu.

   Čitaj dalje

  • 10. 12. 2007.

   Završna konferencija o utjecaju međunarodnih financijskih institucija

   U Sofiji, Bugarska, se 6 i 7. prosinca 2007. godine održala završna konferencija o utjecaju međunarodnih financijskih institucija u zemljama Jugoistočne Europe i europskim procesima udruživanja: strategije za sindikalni pokret, uz potporu Europske komisije. Prethodile su joj konferencije u Sofiji i Bukureštu, te okrugli stolovi koji su posebno organizirani u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori i Srbiji. Konferenciju je otvorio Gianni Italia, predsjednik ISCOS–Cisl, talijanskog sindikalnog instituta za suradnju i razvitak.

   Čitaj dalje

  • 12. 11. 2007.

   NETLEX KONFERENCIJA

   (NHS) Od 8. do 10. studenoga u Bukureštu, Rumunjska, održana je konferencija Netlexa, koju organizira Europska konfederacija sindikata, a na kojoj su kao predstavnice Nezavisnih hrvatskih sindikata sudjelovale Marina Haklin i Meri Uvodić. Tema konferencije bila su tekuća pitanja iz područja radnog i socijalnog prava u okivirima Europske Unije.

   Čitaj dalje

  • 19. 09. 2007.

   Godišnji izvještaj Međunarodne konfederacije sindikata o kršenju sindikalnih prava

   (NHS) U prošloj su godini u svijetu ubijena 144 sindikalista zbog sindikalnih aktivnosti dok ih je 800 pretučeno ili mučeno, kaže se u Godišnjem izvještaju o kršenju sindikalnih prava, koji je objavila Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC), koja okuplja 168 milijuna članova, a među njima su i članovi Nezavisnih hrvatskih sindikata. Na 379 strana Izvještaj govori o gotovo 5000 uhićenja i više od 8000 otkaza radnicima zbog njihove sindikalne aktivnosti. U izvještaju se navode i 484 nova slučaja u kojima su sindikaliste zatvorile njihove vlade.

   Čitaj dalje

  • 14. 09. 2007.

   Okrugli stol sindikata o ulozi međunarodnih financijskih institucija

   ZAGREB, 14. rujna 2007. (Hina) - Hrvatska mora u cjelosti prihvatiti europski socijalni model baziran na trajnoj suradnji poslodavaca, države i sindikata oko socijalnih i ekonomskih pitanja, istaknuto je na današnjem okruglom stolu "Međunarodne financijske institucije i sindikati".

   Čitaj dalje