Novosti

26. 03. 2024.

Borba protiv nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu: Vijeće pozvalo zemlje EU-a da ratificiraju Konvenciju MOR-a

Foto: NHS

Izvor: VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

Vijeće je donijelo odluku kojom se države članice pozivaju da ratificiraju Konvenciju Međunarodne organizacije rada o nasilju i uznemiravanju (Konvencija MOR-a br.190).

Nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu raširena su i postojana pojava diljem svijeta: više od petine osoba doživjelo je nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu, bilo fizičko, psihološko ili seksualno, pri čemu su žene posebno izložene riziku.

Konvencija o nasilju i uznemiravanju prvi je međunarodni instrument kojim se utvrđuju minimalni standardi za suzbijanje uznemiravanja i nasilja na radnom mjestu. Konvencija će pomoći u promicanju dostojanstvenog rada za sve, zdravlja i sigurnosti na radu i rodne ravnopravnosti, kao i u suzbijanju diskriminacije.

 

Današnjom odlukom Vijeće poziva države članice da ratificiraju dijelove Konvencije koji se odnose prije svega na poboljšanje radnog okružja radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i radnica te zaštitu ravnopravnosti između muškaraca i žena kad je posrijedi zapošljavanje.

 

 

Daljnji koraci

 

Danas donesena odluka stupit će na snagu nakon objave u Službenom listu Europske unije.

 

 

Kontekst

 

Međunarodna konferencija rada donijela je 2019. Konvenciju Međunarodne organizacije rada (MOR) o iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada.

 

Tom se konvencijom osigurava zajednički okvir za sprečavanje, otklanjanje i iskorjenjivanje nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, uključujući rodno uvjetovano nasilje i uznemiravanje.

 

Prvi je puta u međunarodnom pravu posebno priznato pravo svih osoba na svijet rada lišen nasilja i uznemiravanja, što uključuje obvezu poštovanja, promicanja i ostvarivanja tog prava. Konvencija ujedno donosi prvu međunarodnu definiciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada.

 

Sve države članice podržale su ciljeve Konvencije i imale ključnu ulogu u njezinu donošenju u okviru MOR-a.

 

Europski parlament dao je 12.ožujka2024. suglasnost za donošenje Odluke Vijeća.

 

 

Odluka Vijeća

 

Posjetite stranicu sastanaka