Novosti

22. 02. 2024.

Cijene u siječnju 2024. više za 4,1% na godišnjoj razini

Izvor: DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Najveći porast ostvaren u skupinama Restorani i hoteli te Hrana i bezalkoholna pića

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u siječnju 2024. u odnosu na siječanj 2023. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,1%. U odnosu na prosinac 2023. (na mjesečnoj razini), u prosjeku su niže za 0,4%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Restorani i hoteli, za 10,0% (doprinos porastu od +0,51 postotni bod), Hrana i bezalkoholna pića, za 6,5% (+1,72 postotna boda), Zdravlje, za 5,5% (+0,17 postotnih bodova), Obrazovanje, za 5,4% (+0,04 postotna boda), Razna dobra i usluge, za 4,6% (+0,29 postotnih bodova), Rekreacija i kultura, za 3,9% (+0,20 postotnih bodova), Alkoholna pića i duhan te Odjeća i obuća, po svakoj skupini za 3,8% (doprinos porastu od +0,19 postotnih bodova u skupini Alkoholna pića i duhan te +0,24 postotna boda u skupini Odjeća i obuća), Prijevoz, za 3,7% (+0,51 postotni bod), te Komunikacija, za 3,0% (+0,16 postotnih bodova).

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u siječnju 2024. u odnosu na siječanj 2023. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,8%. U odnosu na prosinac 2023. (na mjesečnoj razini), u prosjeku su niže za 0,3%.

 

Više informacija u Priopćenju.