Novosti

16. 12. 2022.

Dogovor o jednakim plaćama za rad jednake vrijednosti

Izvor: ETUC/NHS

Europa je učinila važan korak prema jednakim plaćama za rad jednake vrijednost postigavši konačni dogovor o Direktivi o transparentnosti plaća. Europska konfederacija sindikata (ETUC) poziva države članice na usvajanje ove Direktive na Vijeću prije božićnih praznika.

Prema ETUC-ovom istraživanju, žene obavljaju poslove koji zahtijevaju iste razine vještina, obrazovanja i fizičkog napora kao i poslovi koje obavljaju muškarci, ali su još uvijek plaćene oko 800 eura manje, unatoč postojanju zakonodavstva na razini EU preko 45 godina.

 

Kompromis između Komisije, Vijeća i Parlamenta, koji je postignut 15. prosinca 2022. pomoći će osigurati:

 

  • Zabranu odredbi o tajnosti plaća te pravo radnica i njihovih sindikata zatražiti transparentnu informaciju o plaći;
  • Rodno neutralne sheme evaluacije poslova, razvijene uz suradnju sa sindikatima;
  • Pravo sindikata na kolektivno pregovaranje u vezi rješavanja diskriminacije i podcjenjivanja rada koji obavljaju žene.

 

Sve mjere zajedno pomoći će osigurati da se vrijednost poslova koje pretežito obavljaju žene, kao što su njega, čišćenje, revalorizira u odnosu na slične poslove koje obavljaju muškarci.

 

Donošenju direktive prethodila je duga kampanja koju su vodili sindikati, za obvezujuće mjere za transparentnost plaća i aktivna kampanja ETUC-a da se zakašnjela direktiva konačno donese i ojača, a kampanja je uključivala i prosvjede ispred Komisije i Parlamenta.

 

Iako je ETUC razočaran što direktiva ne određuje primjereni način na koji će modeli rada biti zaštićeni, od ključne važnosti je da implementacija i postupak prenošenja direktive dopuste potpuno poštivanje različitih modela kolektivnog pregovaranja.

 

Glavna tajnica ETUC-a Esther Lynch izjavila je:

 

Predugo su poslovi koje su obavljale pretežito žene bili klasificirani kao nekvalificirani te stoga nisko plaćeni, iako su zahtijevali iste razine vještina i fizičkog napora kao i poslovi koje obavljaju muškarci.

 

Direktiva oko koje je postignut dogovor uvelike će doprinijeti okončanju ove nepravde diljem Europe dajući ženama i njihovim sindikatima pravo da otkriju i bore se protiv diskriminacije u plaćama.

 

Radnice su već više od 45 godina čekale na provedbu zakonodavstva EU o jednakim plaćama i najviše su pogođene rastom cijena energije, tako da nema više vremena za gubljenje u provođenju nove direktive.

 

ETUC poziva Vijeće na usvajanje Direktive pod češkim predsjedanjem te će nastaviti kampanju za osiguravanje najbrže i najjače moguće provedbe država članica.“

 

NHS je aktivno sudjelovao u kampanji zauzimajući se za maksimalno ojačavanje direktive u smislu osiguravanja mjera za transparentnost plaća. Tijekom 2021. i 2022. godine NHS je uputio nekoliko dopisa Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izražavajući stav u vezi Direktive kao i zahtjeve prema Ministarstvu da RH podrži mjere koje će ojačati položaj žena te načelo jednake plaće za jednaki rad.

 

Također, NHS je i od  hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu tražio potporu odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora, o kojoj se odlučivalo na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, 5. travnja 2022. godine. ZA su glasovali zastupnici Flego, Borzan, Jerković, Matić i Picula, a PROTIV zastupnici Ilčić, Glavak, Resler, Sokol i Zovko. Suzdržani su bili Kolakušić i Sinčić.

 

Izvor: https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-agree-equal-pay-christmas