Novosti

04. 02. 2024.

Dogovor o poboljšanju socijalnog dijaloga

Sindikati i poslodavci dogovorili su se o mjerama osmišljenim za okončanje zastoja u europskom socijalnom dijalogu i bolje rješavanje zajedničkih izazova poput klimatskih promjena i digitalizacije.
Imenovanje izaslanika za socijalni dijalog unutar Europske komisije dio je planova za povećanje suradnje navedenih u deklaraciji dogovorenoj na summitu u Val Duchesseu održanom 31. siječnja 2024. godine.

Izaslanik će podupirati socijalni dijalog na nacionalnoj i europskoj razini, kao i reagirati na prekide  u socijalnom dijalogu na koje zajednički upozore  socijalni partneri putem novog sustava uzbunjivanja.

Nova uloga stvorena je u nastojanju da se vratimo viziji europskog socijalnog dijaloga koju je iznio Jacques Delors na prvom socijalnom summitu u Val Duchesse koji je održan 31. siječnja 1985. godine. Pakt za socijalni dijalog

U lipnju prošle godine tri su europske poslodavačke organizacije potpisale radni program o socijalnom dijalogu s ETUC-om koji je uključivao obvezu pregovaranja o pravno obvezujućem sporazumu o radu na daljinu koji bi se primjenjivao u obliku direktive. Međutim, nakon pregovora koji su trajali više od godinu dana, dvije od tri udruge poslodavaca odbile su iznijeti bilo kakav prijedlog teksta. Summit koji je sazvao Jacques Delors 1985. godine označio je kraj sličnih poteškoća u socijalnom dijalogu i započeo proces koji je rezultirao prvim zajedničkim stavovima sindikata i poslodavaca, uključujući i  o novim tehnologijama.

 

Na ovom summitu sindikati i poslodavci dogovorili su održavanje niza sastanaka kako bi dogovorili koje su daljnje mjere potrebne za jačanje socijalnog dijaloga, s ciljem sklapanja Pakta za socijalni dijalog početkom 2025. godine.

 

Govoreći na summitu, glavna tajnica ETUC-a, Esther Lynch rekla je: “Naš povratak u Val Duchesse danas na još jedan društveni samit ne može biti prikladniji. Ovaj summit svima nam daje priliku obnoviti našu zajedničku predanost socijalnom dijalogu: moramo braniti i ojačati socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje kao temeljne stupove europskog socijalnog modela. Ovaj summit također dolazi nakon neuspjeha pregovora o socijalnom dijalogu o radu na daljinu i pravu na isključenje, za koji je sada važno da Komisija preuzme inicijativu i predloži tekst Direktive.“

 

 

Deklaracija za uspješan socijalni dijalog

 

Na današnji dan, prije 39 godina, Val Duchesse Summit obilježio je povijesni trenutak. Postavljeni su temelji za uključivanje europskih socijalnih partnera u kreiranje politika EU-a. To je otvorilo put današnjem djelovanju europskih socijalnih partnera EU-a i razvilo jedinstveno europsko tržište.

 

Nedavne krize imale su značajan utjecaj na troškove života i na konkurentnost naših poduzeća, stavljajući podjednako na kušnju otpornost naših građana i tvrtki. EU je poduzela brze i odlučne mjere za ublažavanje utjecaja ovih kriza na naša gospodarstva i društva, zadržavajući pritom svoj ambiciozni zeleni, digitalni i društveni program. Nadovezujući se na njih, puna provedba Europskog stupa socijalnih prava, budućnost jedinstvenog tržišta i europska konkurentnost bit će u središtu razmišljanja o prioritetima Unije u sljedećim godinama.

 

Za postizanje zajedničkih ciljeva koje smo si postavili, učinkovit socijalni dijalog na razini EU-a jest i ostaje ključan. Zapisan u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, europski socijalni dijalog na svim razinama oživljava putem konzultacija, rasprava, pregovora, sporazuma i zajedničkih akcija. To je temeljna komponenta europskog socijalnog modela i naše europske demokracije. Poboljšava uvjete rada i doprinosi tome da EU postane najbolje mjesto za život, rad i poslovanje.

 

Ova Deklaracija predstavlja obnovljenu predanost jačanju socijalnog dijaloga na razini EU-a i udruživanju snaga u rješavanju ključnih izazova s kojima se suočavaju naša gospodarstva i tržišta rada. Cilj je postići uspješne tvrtke svih veličina, usluge od općeg interesa i javne usluge, kvalitetna radna mjesta i poboljšane uvjete rada. Kao dio ove predanosti jačanju i ugrađivanju socijalnog dijaloga u kreiranje politike EU-a, Europska komisija, Vijeće i europski socijalni partneri obvezuju se poduzeti sljedeće:

 

Rješavanje nedostatka radne snage i vještina

 

Nedostatak radne snage i vještina koji se pojavljuju u mnogim sektorima postali su usko grlo za održivi rast. Buduća dugoročna konkurentnost EU-a treba ići ruku pod ruku s kvalitetnim radnim mjestima i radnom snagom koja je opremljena pravim vještinama. Pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako je navedeno u 1. načelu Europskog stupa socijalnih prava ključno je za pomoć svim zaposlenim, nezaposlenim i neaktivnim osobama.

 

Nadovezujući se na političke mjere koje su uspostavile EU i njegove države članice, potpisnice se obvezuju da će svaka učiniti svoj dio kako bi dovela više ljudi na tržište rada, poboljšala uvjete rada, olakšala priznavanje kvalifikacija i integrirala radnike koji dolaze iz inozemstva, kroz socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje.

 

Komisija će u suradnji sa socijalnim partnerima do proljeća 2024. godine iznijeti akcijski plan za rješavanje problema s nedostatkom radne snage i vještina.

 

Postavljanje europskog socijalnog dijaloga u središte naše budućnosti

 

Potpisnici ponavljaju svoje opredjeljenje za puno poštovanje i promicanje uloge socijalnih partnera i bipartitnog socijalnog dijaloga. To uključuje puno poštovanje prerogativa sindikata i poslodavačkih organizacija kao aktera socijalnog dijaloga i jedinstvene uloge koju socijalni partneri i socijalni dijalog imaju na europskoj i nacionalnoj razini. Uloga koju Ugovor dodjeljuje socijalnim partnerima razlikuje socijalni dijalog od drugih oblika savjetovanja, poput dijaloga s civilnim društvom.

 

Uspostavljanje Europskog izaslanika za socijalni dijalog

 

Kako bi se promicala i jačala uloga socijalnog dijaloga na europskoj i nacionalnoj razini, unutar Europske komisije uspostavit će se posebni izaslanik za europski socijalni dijalog. Izaslanik će podupirati i koordinirati provedbu Komunikacije Komisije o jačanju socijalnog dijaloga u EU-u, nadovezujući se na mrežu koordinatora socijalnog dijaloga Komisije, te će biti kontaktna točka za socijalne partnere za zajedničko informiranje o problemima povezanim sa socijalnim dijalogom.

U tu svrhu, Komisija će uspostaviti, u dogovoru s europskim socijalnim partnerima, mehanizam za primanje zajedničkih izvješća europskih socijalnih partnera o socijalnom dijalogu na razini EU-a. U okolnostima u kojima socijalni partneri zajednički utvrde nepoštivanje socijalnog dijaloga i njegovo neodgovarajuće promicanje na razini EU-a, izaslanik će pratiti i koordinirati odgovor koji će Komisija dati na ova zajednička izvješća.

 

Kada socijalni partneri zajednički identificiraju probleme na nacionalnoj razini, izaslanik će te zajedničke probleme usmjeriti prema institucijama EU-a.

 

 Europski izaslanik za socijalni dijalog redovito će se povezivati s europskim socijalnim partnerima. Izaslanik bi trebao djelovati nepristrano i u skladu s institucionalnim prerogativima Komisije te u potpunosti poštivati autonomiju europskih socijalnih partnera, koji će nastaviti izravno - pojedinačno ili zajednički - sudjelovati u institucijama EU-a kao dio procesa politike EU-a i socijalnog dijaloga.

 

Izaslanik će pridonositi provedbi preuzetih obveza za potporu i promicanje socijalnog dijaloga, uključujući četverostranu izjavu „Novi početak socijalnog dijaloga“.

 

Pokretanje Pakta za europski socijalni dijalog

 

Ovaj samit socijalnih partnera u Val Duchesseu pokreće proces prema „Paktu za europski socijalni dijalog“. Održat će se niz tripartitnih i bipartitnih sastanaka s europskim socijalnim partnerima kako bi se identificirali novi prijedlozi za jačanje europskog socijalnog dijaloga.

 

Sastanci će se, između ostalog, baviti institucionalnom i financijskom potporom EU-a europskom socijalnom dijalogu na svim razinama, izgradnjom kapaciteta socijalnih partnera, uključujući korištenjem ESF+, i socijalnih partnera u zemljama kandidatima, dogovorenim bipartitnim pristupom  pregovaračkim procesima te provedbom i promicanjem europskih autonomnih sporazuma i sporazuma koji se primjenjuju putem europske direktive/odluke Vijeća.

 

Ishod ovog procesa bit će „Pakt za europski socijalni dijalog” s ciljem da se zaključi do početka 2025.

 

Za Komisiju

Ursula von der Leyen

 

Za belgijsko predsjedništvo

Alexander de Croo

 

Za BusinessEurope

g. Fredrik PERSSON

 

Za ETUC

Gospođa Esther LYNCH

 

Za SGI Europe

Gospodin Pascal BOLO

 

Za SMEunited

g. Petri SALMINEN

 

Izvor: Val Duchesse summit sets path out of social dialogue gridlock

 

 

Više:

EU i socijalni partneri u Val Duchesseu obvezuju se na jačanje socijalnog dijaloga radi rješavanja pitanja radne snage