Novosti

28. 07. 2023.

Druga faza savjetovanja socijalnih partnera o Direktivi o europskim radničkim vijećima

Foto: NHS

Komisija je pokrenula drugu fazu savjetovanja europskih socijalnih partnera o mogućoj reviziji Direktive o europskim radničkim vijećima. Ona slijedi nakon prve faze, koja je bila pokrenuta u travnju ove godine tijekom koje je Komisija primila odgovore od 11 socijalnih partnera na razini EU-a. Razmotrivši te odgovore, Komisija je zaključila kako postoji prostor za daljnje djelovanje EU-a na poboljšanju Direktive o europskim radničkim vijećima. Komisija se sada savjetuje sa socijalnim partnerima o mogućem sadržaju.

Savjetovanje sa socijalnim partnerima dolazi nakon poziva Europskog parlamenta na revidiranje Direktive. U skladu s Političkim smjernicama predsjednice von der Leyen o rezolucijama koje usvaja Europski parlament prema članku 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU), Komisija je obvezna odgovoriti zakonodavnim prijedlogom, uz puno poštivanje proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakona.

 

Europska radnička vijeća (EWC) promiču zajedničko razumijevanje transnacionalnih izazova s kojima se suočavaju velike multinacionalne tvrtke i uključivanje zaposlenika u postupak donošenja odluka.

 

Sadašnja Direktiva predviđa postupak uspostave tijela informiranja i savjetovanja između uprave i radničkih predstavnika u poduzećima s više od 1.000 zaposlenih koji posluju u najmanje dvije države članice.

 

Komisija je u evaluaciji Direktive iz 2018. godine utvrdila kako europska radnička vijeća ostaju relevantna za osiguravanje i organiziranje transnacionalnog socijalnog dijaloga u multinacionalnim tvrtkama, dok državama članicama pružaju fleksibilnost prilagodbe svojim nacionalnim sustavima. Međutim, evaluacija je također otkrila nedostatke, na primjer u vezi s postupkom savjetovanja ERV-a i načinima kako predstavnici mogu ostvariti svoja prava. Europski parlament pozvao je Komisiju na reviziju Direktive kako bi se ojačala ERV i njihovi kapaciteti za rad te povećao njihov broj, vodeći računa o različitim sustavima industrijskih odnosa u državama članicama.

 

Dokument za savjetovanje u drugoj fazi utvrđuje moguće ciljeve i načine djelovanja EU-a kako informiranje i savjetovanje zaposlenika na transnacionalnoj razini učiniti učinkovitijim.

 

Konkretno, ažuriranje Direktive moglo bi osigurati da: 

 

•      Ne postoje neopravdane razlike u pravima radnika na informiranje i savjetovanje na transnacionalnoj razini. To bi značilo postojanje jednog skupa pravila za sva europska radnička vijeća kako bi se prevladala postojeća izuzeća određenih tvrtki od zajedničkih minimalnih zahtjeva.

•      Proces uspostavljanja europskih radničkih vijeća postane učinkovitiji i djelotvorniji. To bi, primjerice, dodatno pojednostavnilo proces nakon zahtjeva zaposlenika na uspostavljanje Europskog radničkog vijeća i uklonilo bi rizike nepotrebnih odgoda ili nedostatka resursa za predstavnike zaposlenika.

•      Sva se vijeća mogu osloniti na učinkovit proces informiranja i savjetovanja, kao i na odgovarajuće resurse, na primjer pružanjem veće sigurnosti konceptu transnacionalnih pitanja.

•      Države članice učinkovitije provode Direktivu, na primjer kroz učinkovite, odvraćajuće i razmjerne sankcije, kao i pristup pravosuđu za predstavnike zaposlenika i europska radnička vijeća. 

 

Sa socijalnim partnerima se savjetuje o njihovim stajalištima u vezi s mogućim putevima djelovanja EU-a. Druga faza savjetovanja socijalnih partnera trajat će deset tjedana, do 4. listopada 2023.

 

 

Consultation document: second-stage consultation of social partners

 

Analytical document following the first-stage consultation

 

 

Izvor: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_23_3922