Novosti

03. 07. 2023.

EGSO - Suradnja u području mladih

Španjolska vlada je u svojim pripremama za preuzimanje predsjedanja Vijećem EU-a od Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) zatražila izradu razmatračkog mišljenja u kojem bi se utvrdili glavni izazovi, problemi i poteškoće s kojima se suočavaju mladi Europljani, s naglaskom na tome što ih sprječava u življenju cjelovitog i uključivog života, uz neometano ostvarivanje temeljnih prava i jednakih mogućnosti bez bilo kakvih negativnih posljedica.

Na plenarnoj sjednici EGSO-a održanoj 13 i 14. lipnja 2023. godine, usvojeno je Mišljenje SOC/759 Suradnja u području mladih.

 

U njemu se navodi kako EGSO smatra da se aktualna i buduća agenda EU-a za mlade treba baviti glavnim izazovima s kojima se suočavaju mladi Europljani i utvrditi kako im EU može pomoći u prevladavanju istih. Naglašava se važnost posjedovanja točnih i ažuriranih podataka za praćenje i evaluaciju učinka politika na mlade i određivanje dobrih praksi koje se odnose na mlade.

 

EGSO vjeruje da dijalog EU-a s mladima treba ojačati i uključiti tijela koja smisleno predstavljaju mlade tijekom cijelog postupka oblikovanja politika i uzeti u obzir nove načine na koje se mladi danas angažiraju, raspravljaju i mobiliziraju te je važno utvrditi i prevladati društvene, gospodarske i kulturne prepreke potpunom sudjelovanju mladih, posebno onih najranjivijih. Potrebno je pružati veću potporu izgradnji kapaciteta socijalnih partnera za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, posebno kad su posrijedi mladi članovi, a od presudne je važnosti da svi zakoni, politike, programi, mjere i javna ulaganja svih država članica podliježu savjetovanju o učinku iz perspektive mladih, procjeni učinka, oblikovanju politika i prijedlozima za ublažavanje te da se njima sprečavaju kršenje prava mladih i njihova diskriminacija.

 

U Mišljenju se naglašava važnost cjeloživotnog učenja, transverzalnih vještina, razvoja vještina za djelovanje u području klime i okolišnih pitanja, kao i važnost promicanja digitalnih vještina i vještina u području STEM-a, posebno među djevojčicama. Važno je osigurati da adolescenti steknu socio-emocionalne vještine i pružiti besplatnu psihološku i socijalnu potporu u školama i drugim velikim skupinama kako bi se promicalo mentalno zdravlje i suzbilo nasilje i vršnjačko nasilje.

 

Mladima treba pomoći s troškovima stanovanja i poticati politike javnog stanovanja kako bi im se zajamčio pristup pristojnom stanovanju, potaklo ih se da žive samostalno i poduprlo tijekom planiranja obiteljskog života.

 

Svim javnim institucijama preporučuje se korištenje pristupačnog jezika prilagođenog mladima i bolje iskorištavanje društvenih medija za prenošenje najvažnijih informacija i izvješćivanje o svojim aktivnostima i politikama.

 

Konačno, EGSO vjeruje da bi integracija mladih na tržište rada pomoću kvalitetnih radnih mjesta i poboljšanje dosega do mladih koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih (NEET) trebali biti prioritet EU-a i država članica te potiče države članice da sredstva u okviru nacionalnih planova za oporavak i otpornost i drugih postojećih fondova iskoriste za otvaranje radnih mjesta i usavršavanje mladih.

 

Također, poziva na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu infrastrukturu za ustanove za skrb o djeci i dugotrajnu skrb kako bi se pomoglo punoj zaposlenosti žena.

 

 

Izvor - Suradnja u području mladih