Novosti

01. 06. 2023.

EGSO – Nesigurnost radnih mjesta i mentalno zdravlje

NHS – Europski gospodarski i socijalni odbor usvojio je mišljenje SOC/745 pod nazivom Nesigurnost radnih mjesta i mentalno zdravlje.

U tom mišljenju, koje je zatražilo nadolazeće španjolsko predsjedanje EU-om, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) istražuje posljedice nesigurnih uvjeta rada na mentalno zdravlje radnika.

 

Tijekom izrade ovog mišljenja održana je javna rasprava sa predstavnicima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Međunarodne organizacije rada (MOR), Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU OSHA), Međunarodne mreže stručnjaka za istraživanje nesigurnosti radnih mjesta, Europske zaklade za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (Eurofound), Europske konfederacije sindikata i drugima.

 

Studijska skupina koja je uz izvjestitelja radila na ovom mišljenju održala je dva sastanka, te je mišljenje usvojeno na Stručnoj skupini za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo i nakon toga na plenarnoj sjednici EGSO-a.

 

Ovim mišljenjem EGSO snažno podupire dokaze koji pokazuju da prekarni rad povećava šanse za pogoršanje mentalnog zdravlja radnika i nije spojiv s postizanjem ciljeva održivog razvoja u EU-u. Naglašava se da je borba protiv psihosocijalnih rizika povezanih s radom, korištenjem organizacijskih intervencija za preoblikovanje radnih uvjeta, bitan prvi korak u promicanju mentalnog zdravlja na radnom mjestu, kao što su istaknuli SZO i MOR te predlaže donošenje posebnog zakonodavstva EU-a o sprječavanju psihosocijalnog rizika, kao i razvoj i modernizaciju postojeće direktive o sigurnosti i zdravlju na radu.

 

U izradi ovog mišljenja sudjelovala je i Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a, kao članica EGSO-a.

 

Cjelovito mišljenje (zajedno sa amandmanima Skupine poslodavaca koji nisu prihvaćeni) možete pročitati na https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2023-00331-00-01-AC-TRA-HR.docx/content

 

#EESC