Novosti

30. 03. 2023.

ETUC - Čekanje na transparentnost plaća koštalo bi žene 17.000 eura

Ilustracija: ETUC

Kašnjenja u provedbi nedavno donesene EU direktive o transparentnosti plaća koštalo bi radnice u prosjeku 17.000 eura izgubljenih plaća.

Direktiva osmišljena za uklanjanje jaza u plaćama između spolova u EU-u od 12,7% danas je preskočila svoju posljednju prepreku nakon što je Europski parlament usvojio konačni tekst.

Direktiva uključuje zabranu odredbi o tajnosti plaća i pravo radnica i njihovih sindikata tražiti transparentne informacije o plaćama.

Države članice tehnički imaju rok do 2026. godine za prenošenje direktive u nacionalni zakon, ali Europska konfederacija sindikata (ETUC) vjeruje da su žene dovoljno dugo čekale na jednaku plaću i poziva nacionalne vlade na trenutnu provedbu direktive.

 

Analiza istraživačkog centra ETUC-a, Europskog sindikalnog instituta, pokazala je da ako se razlika u plaćama među spolovima nastavi na sadašnjoj razini: 

 

  • Svaka godina bez akcije koštala bi žene u prosjeku 4256 eura izgubljene plaće. 
  • Žene bi izgubile između 1.872 € i 36.334 € ako vlade budu čekale do 2026. godine za prijenos direktive u nacionalno zakonodavstvo. 
  • Žene u Austriji, Danskoj i Njemačkoj najviše će izgubiti ako se rodna razlika u plaćama nastavi (podatci za sve zemlje u nastavku)  

 

Glavna tajnica ETUC-a Esther Lynch rekla je: 

 

„Radnice su već više od 45 godina čekale na provedbu zakona EU-a o jednakim plaćama, tako da nema vremena za gubljenje u provođenju direktive o transparentnosti plaća. Žene su nerazmjerno pogođene krizom troškova života zbog razlike u plaćama između spolova i ne mogu si priuštiti izgubiti još tisuće eura u sljedeće tri godine zbog nedjelovanja vlade. Nacionalne vlade trebale bi implementaciju direktive o transparentnosti plaća postaviti kao prioritet u svojem odgovoru na krizu troškova života. Ovdje govorimo o stvarnom novcu za radnike, a ne samo o statistici. 

 

Ova direktiva neće prekinuti nejednakost u plaćama preko noći, ali će radnicama i njihovim sindikatima dati moćne alate za razotkrivanje i osporavanje duboko ukorijenjene diskriminacije koja leži iza nje.” 

 

Nacionalni podatci

 

Država članica

Jaz u plaći (2021. ili zadnji podatak)

Nacionalni prosječni dohodak 2021. (€)

Izgubljeni godišnji dohodak (€)

Izgubljeni dohodak  2023.-2026. (€)

Luxembourg

-0.2

72,247

0

0

Rumunjska

3.6

13,000

468

1,872

Poljska

4.5

14,431

649

2,598

Slovenija

3.8

28,765

1,093

4,372

Bugarska

12.2

10,345

1,262

5,048

Italija

5

29,951

1,498

5,990

Grčka

10.4

15,879

1,651

6,606

Hrvatska

11.1

16,169

1,795

7,179

Mađarska

17.3

12,618

2,183

8,732

Cipar

9.7

22,734

2,205

8,821

Portugal

11.9

19,301

2,297

9,187

Belgija

5

48,722

2,436

9,744

Španjolska

8.9

28,184

2,508

10,034

Litva

12

21,741

2,609

10,436

Slovačka

16.6

16,162

2,683

10,732

Češka

15

18,189

2,728

10,913

Latvija

14.6

18,707

2,731

10,925

Malta

10.5

27,334

2,870

11,480

EU27

12.7

33,511

4,256

17,024

Estonija

20.5

21,481

4,404

17,614

Irska

9.9

50,347

4,984

19,937

Švedska

11.2

46,934

5,257

21,026

Francuska

15.4

40,135

6,181

24,723

Finska

16.5

43,193

7,127

28,507

Njemačka

17.6

44,404

7,815

31,260

Danska

14.2

63,261

8,983

35,932

Austrija

18.8

48,317

9,084

36,334

 

 

Izvor: Pay transparency wait would cost women €17,000

 

Više:

Dogovor o jednakim plaćama za rad jednake vrijednosti

 

Hrvatski europarlamentarci podijeljeni oko Direktive o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti

 

69 posto hrvatskih radnika biti će isključeno iz primjene politike jednakih plaća

 

Vijeće postiglo dogovor o zajedničkom stajalištu o uklanjanju rodnih razlika u plaćama