Novosti

25. 11. 2021.

Europski parlament podržao međuinstitucionalne pregovore o Direktivi o primjerenim minimalnim plaćama

Ilustracija: ETUC

NHS – Europski parlament danas je snažnom većinom (443 za, 192 protiv i 58 suzdržanih glasova) glasovao za otvaranje pregovora s Europskim vijećem o Prijedlogu Direktive o primjerenim minimalnim plaćama, a na temelju Izvještaja koji je prihvatio Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta.

Sada je važno što prije učiniti sljedeće korake:

 

  • Ministri država članica trebaju pripremiti svoja pregovaračka stajališta kako bi se pokrenuli razgovori
  • Švedskoj i Danskoj treba dati jamstva kako ova direktiva neće utjecati na njihov dobro uspostavljen sustav kolektivnog pregovaranja.

 

NHS, SSSH i MHS uputili su hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu dopis u kojemu su tražili njihovu potporu pokretanju pregovora.

Svi hrvatski zastupnici, osim Ladislava Ilčića (koji je bio suzdržan) glasovali su ZA pokretanje pregovora.

 

Više:

New rules for fair minimum wages in the EU