Novosti

13. 05. 2022.

Jačanje mladih promicanjem sigurnosti i zdravlja na radu

Na mrežnim stranicama EU-OSHA objavljena je kratka informacija vezana za mlade i zaštitu na radu, a u sklopu obilježavanja Europske godine mladih. EU-OSHA (Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu) je informacijska agencija Europske unije za sigurnost i zdravlje na radu.

 

Neka se vaš glas čuje! Ovo je slogan Europske godine mladih , inicijative Europske komisije kojoj je cilj potaknuti mlade da postanu aktivni građani i akteri pozitivnih promjena.

 

Europska godina mladih ide ruku pod ruku sa NextGenerationEU, koja ponovno otvara mogućnosti za mlade ljude, uključujući kvalitetne poslove te mogućnosti obrazovanja i osposobljavanja za Europu budućnosti.

 

EU-OSHA dugoročno doprinosi osnaživanju mladih uključivanje sigurnosti i zdravlja u strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Kroz projekt OSHVET , naši paneuropski partneri i nacionalni veleposlanici osiguravaju resurse o sigurnosti i zdravlju na radu na regionalnoj i nacionalnoj razini.

 

Otkrijte Europsku godinu mladih 2022

 

Izrazite svoju viziju budućnosti na govornoj platformi Europske komisije

 

Pogledajte OSHwiki članak o mladim radnicima

 

 

Izvor: Empowering youth by promoting safety and health at work for a better future