Novosti

19. 05. 2023.

Međunarodni samit o sigurnosti i zdravlju na radu

U Stockholmu je od 15. do 16. svibnja 2023. godine održan Samit o sigurnosti i zdravlju na radu (OSH), koji je bio prigoda za pregled strateškog okvira EU-a za zdravlje i sigurnost na radu 2021.-2027. godine - Sigurnost i zdravlje na radu u svijetu rada koji se mijenja.

Rasprave na samitu bile su fokusirane na mentalno zdravlje na radu, ulogu socijalnih partnera, viziju nulte razine smrtnih ozljeda na radu, učinke toplinskih valova i klimatskih promjena na području zaštite na radu i evaluaciju nacionalnih strategija zaštite na radu.

Na samitu su sudjelovali ministri i državni tajnici iz nekoliko država članica EU, predstavnici EU institucija, socijalni partneri te stručnjaci iz područja zaštite na radu.

 

Samit o zaštiti na radu završio je usvajanjem zaključaka.

 

Potvrđena je učinkovitost strateškog okvira u identificiranju ključnih ciljeva i radnji za razdoblje kako bi se radno mjesto prilagodilo sve bržim promjenama u svijetu rada zbog, između ostalog, digitalnih i zelenih prijelaza te utjecaja pandemijske kriza.

 

Ostvaren je značajan napredak u provedbi strateškog okvira. S jedne strane, ambiciozne inicijative i aktivnosti EU-a navedene u strateškom okviru provode se dobrim tempom. S druge strane, neke države članice usvojile su ili ažurirale svoje nacionalne strategije zaštite na radu u skladu s ažuriranom vizijom zaštite na radu postavljenom strateškim okvirom EU-a.

 

Procjena stanja potvrdila je vrlo aktivnu mobilizaciju glavnih dionika zaštite na radu i također je identificirala niz preostalih izazova u području zaštite na radu.

 

  1. Prvo, potrebno je više napora svih dionika za provedbu strateškog okvira do 2027. godine, kako na razini EU-a tako i na nacionalnoj razini, kao što je npr. usvajanje ambicioznijih nacionalnih strategija u svjetlu okvira EU-a ili razvijanje praktičnih inicijativa za postizanje vizije nulte razine smrtnih ozljeda na radu.
  2. Osim toga, samit je identificirao tekuća rastuća pitanja OSH-a koja zahtijevaju intenzivnije daljnje razmatranje, kao što su psihosocijalni rizici i mentalno zdravlje na radnom mjestu, klimatske promjene i njihov utjecaj na OSH te potencijal umjetne inteligencije i robotike za stvaranje sigurnijih i zdravijih radnih mjesta za svi.

 

Samit o pregledu stanja zaštite na radu ponovno potvrđuje da je Okvirna direktiva 89/391/EEZ sa svojim preventivnim pristupom zlatni standard za zaštitu radnika. Pokriva sve rizike za njihovu sigurnost i zdravlje, uključujući one koji proizlaze iz gore navedenih problema vezanih uz OSH. Međutim, potrebno je uložiti više napora za potpunu i učinkovitu primjenu njenih odredbi, kao i onih povezanih direktiva na terenu.

 

Učinkovita provedba EU strateškog okvira OSH-a tijekom sljedećih godina zahtijeva intenzivan rad i oslanjanje na sljedeća ključna načela:

 

  • predanost i usklađeno djelovanje svih aktera zaštite na radu
  • tripartizam u provedbi EU strateškog okvira OSH i nacionalnih aktivnosti - Savjetodavni odbor za sigurnost i zdravlje na radu osigurava snažan doprinos na razini EU
  • čvrste znanstvene i tehničke savjete koji podupiru donošenje politika utemeljenih na dokazima
  • potpora praktičnoj primjeni odredaba OSH-a koju pruža EU-OSHA
  • promicanje učinkovite i jednakovrijedne provedbe odredbi EU-a o zaštiti na radu u državama članicama uz potporu Višeg odbora inspektorata rada
  • pojednostavljenje postupaka mora se poboljšati kako bi se izbjegla preklapanja

 

https://dgempl.blumm.it/occupational-safety-and-health-stoktaking-summit#day1https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10582