Novosti

20. 09. 2023.

Neuspješno završen postupak mirenja zbog odbijanja Transcoma da pregovara Kolektivni ugovor

Izvor: HST

Sindikatu otvorena mogućnost sindikalnih akcija

U Osijeku, 20. rujna 2023. godine, u upravnoj zgradi Transcoma, održan je sastanak radi provođenja postupka Mirenja u kolektivnom radnom sporu, vezanom uz početak pregovaranja za prvi Kolektivni ugovor u Transcom WorldWide d.o.o.

Postupak mirenja je pokrenuo Hrvatski sindikat telekomunikacija (Sindikat), nakon što se Uprava Transcom WorldWide d.o.o. (Uprava), bez ikakvog objašnjenja, nije očitovala i potpuno ignorirala tri zahtjeva Sindikata za početak pregovaranja za prvi Kolektivni ugovor u TWW.

 

Mirenju su bili nazočni opunomoćenici Sindikata i Uprave, te Miritelj kojeg je imenovao Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

 

Nakon održanog sastanka, Miritelj je zapisnički konstatirao: Mirenje nije uspjelo.

 

Mirenje predstavlja najprikladniji način rješavanja radnih sporova, a s dugom tradicijom u Europskoj uniji. Treće nepristrane i neovisne osobe pomažu strankama u sporovima iznaći sporazumna rješenja i prije utemeljenja sudskog, od države organiziranog i prisilom praćenog načina rješavanja sporova.

 

 

Zašto mirenje nije uspjelo?

 

Stavovi Uprave:

 

  • Opunomoćenici Uprave ističu, da je Sindikat svojim aktivnostima (10 prijava na Državni inspektorat) narušio ugled TWW i nanio financijsku štetu firmi.
  • Ističu, da u TWW postoji radničko vijeće, sa kojim rješavaju sva pitanja, koja Sindikat želi rješavati putem Kolektivnog ugovora
  • Uprava tvrdi, da radnici uživaju maksimalna prava i da su više nego zadovoljni u TWW
  • Traže od Sindikata, da im dostavi svoja traženja, pa će onda razmisliti, žele li pregovore ili ne?
  • Od Uprave TWW će tražiti odobrenje, mogu li pregovarati sa Sindikatom?

 

 

Stavovi Sindikata:

 

  • Da se Uprava pridržava Zakona RH, ne bi bilo prijava na Državni inspektorat, niti kazni, niti bilo kakve štete na ugled i financijsku stranu firme. Uprava je ta koja, nezakonitim radnjama, na štetu radno pravnog statusa radnika, nanosi štetu TWW i biva kažnjavana zbog toga.
  • Zakon o radu propisuje da pregovarati mogu isključivo osobe koje su prema Statutu Društva ovlaštene pregovarati, pa Sindikat tražida Uprava dostavi pisane punomoći, tko u ime TWW ima ovlasti pregovarati i potpisivati Kolektivni ugovor?
  • Sindikat će dostaviti svoj prijedlog zahtjeva za Kolektivni ugovor, kada Uprava dostavi svoje punomoći i prihvati obvezu pregovaranja o materijalnim pravima radnika i radnom vremenu, te drugim pravima iz radnog odnosa.
  • Sindikat želi pregovarati i u konačnici potpisati Kolektivni ugovor

 

 

Miritelj:

 

U svome nastojanju, da približi stavove jedne i druge strane, između ostalog objašnjava Poslodavcu, koja je uloga i mjesto radničkog vijeća, napominjući, da temeljem Zakona o radu jedino Sindikat može pregovarati Kolektivni ugovor, a radničko vijeće mora paziti, je li Uprava poštuje potpisani Kolektivni ugovor, Zakone, Pravilnik o radu i druge propise.

 

 

Što i kako dalje?

 

Sindikat stvarno želi uspostaviti socijalni dijalog u TWW, ali postoji velika prepreka na tom putu, a to je današnja Uprava, koja želi zadržati svoje sadašnje pozicije, komunikacijsku blokade svojih radnika i „zaštitu“ od Sindikata.

 

Hrvatski sindikat telekomunikacija zna kada i kako, doći do krajnjeg cilja. Svoje zahtjeve ćemo dostaviti i Novoj upravi i ponuditi, ponovno, početak pregovora, ili …

 

O tome ćete biti na vrijeme informirani, a kako stoje stvari, postoji velika mogućnost, a sada nakon neuspjelog mirenja, Zakon nam omogućava, da legalno i legitimno tražimo svoje pravo na bolji i kvalitetniji rad i svakodnevni život i na druge načine.