Novosti

08. 03. 2023.

Položaj žena na tržištu rada

NHS - Žene su i dalje nedovoljno zastupljene na tržištu rada. U EU je 67,7% žena bilo zaposleno, dok je zaposlenost muškaraca iznosila 78,5%. I dalje postoji jaz u zaposlenosti od 10.8 postotnih bodova, koja se samo malo smanjila u zadnjih 10 godina (za 1,9 postotnih bodova). Na hrvatskom tržištu rada, prema podatcima DZS za 2021. godinu bilo je zaposleno 45,7% žena, dok je zaposlenost muškaraca iznosila 54,3%. Rodni jaz u zaposlenosti je 8,6 postotnih bodova.

Čak i ako više žena sudjeluje na tržištu rada, odnos privatnih i obiteljskih obveza, neplaćeni rad i dalje je velikim dijelom na leđima žene. Povećanje radnog vremena žena obično ne dovodi do uravnoteženije  podjele kućanskih poslova između žena i muškaraca. Kao posljedica toga, kada se zbroje sati provedeni u neplaćenom radu, žene rade više.

 

Žene su obrazovanije od muškaraca, na sveučilištima u Europu diplomiralo je više žena od muškaraca. U Hrvatskoj je prema podatcima za 2020. godinu diplomiralo više žena (60,6% ) nego muškaraca (39,4%). Žene su vodeće i kod magisterija znanosti, magisterija i sveučilišnih specijalista gdje je 66,2 % žena, a muškaraca svega 33,8%. Zanimljiva je činjenica i kod doktorata znanosti prema području znanosti gdje je udio žena (54,1 % ) i dalje veći u odnosu na muškarce (45,9%).

 

Iako su žene i dalje obrazovanije i posjeduju stručna znanja te zavidnu razinu školovanja, u odnosu na muškarce, njihova uloga na poslu je na nižim pozicijama, a to najbolje vidimo prema podatcima gdje je vrlo nizak postotak žena koje su na rukovodećim pozicijama te pretežno, na takvim radnim mjestima i funkcijama rade muškarci.

 

Žene su u nepovoljnijem položaju i po pitanju plaća, gdje su za isti posao manje plaćene nego muškarci. Rodni jaz u plaćama unutar EU iznosi 13%, dok u Hrvatskoj iznosi 11,2 % u 2020. godini i u prethodnom desetljeću promijenio se u minimalnom postotku. Što znači da žena u Hrvatskoj u prosjeku po satu zarađuje 11,2 % manje od muškarca.

 

Ženama u politici gotovo da i nema mjesta, gdje su u velikoj većini zastupljeni muškarci. Na poslovima kao sto su dužnosnici i visoki državni i javni službenici postotak žena je na samo 27,8% dok 72,2 % čini muška populacija. U Hrvatskom saboru i dalje veliku većinu drže muškarci sa 77,5%, dok preostalih 22,5% čine žene.

 

Zašto žene zarađuju manje?

Rodni jaz u plaćama mjeri širi koncept od diskriminacije u plaćama i obuhvaća veliki broj faktora s kojima se žene suočavaju u pristupu poslu, napredovanju i nagradama. Oni su:

 

  • Sektorska segregacija: Oko 24% rodnog jaza u plaćama povezano je s prevelikom zastupljenošću žena u sektorima s relativno niskim plaćama, kao što su skrb, zdravstvo i obrazovanje. Prema podatcima DZS-a, zastupljenost žena u sektoru obrazovanja iznosi 79,2%, a preostali dio od 20,8 % čine muškarci, kod djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi udio žena je 78,4%, a muškaraca 21,6%. Visoko feminizirani poslovi imaju trend sustavnog podcjenjivanja.
  • Nejednak udio plaćenog i neplaćenog rada: žene imaju više radnih sati tjedno od muškaraca, ali provode više sati u neplaćenom radu, što je činjenica koja također može utjecati na njihov izbor karijere. Zbog toga EU promiče ravnopravnu podjelu roditeljskih dopusta, odgovarajuće javno pružanje usluga skrbi o djeci i odgovarajuće politike poduzeća o fleksibilnom rasporedu radnog vremena.
  • Stakleni strop: položaj u hijerarhiji utječe na razinu plaće - manje od 8% glavnih izvršnih direktora tvrtki su žene. Ipak, profesija s najvećim razlikama u primanjima po satu u EU su menadžeri - 23 % niža primanja za žene nego za muškarce.
  • Diskriminacija u plaćama: u nekim slučajevima žene zarađuju manje od muškaraca za obavljanje jednakog posla ili rada jednake vrijednosti čak i ako je načelo jednake plaće sadržano u Europskim ugovorima (članak 157. UFEU-a) od 1957.

 

Zbog velikog rodnog jaza u zapošljavanju, gospodarstvo gubi do 370 milijardi eura godišnje.

 

Poboljšanje uvjeta rada i smanjenja diskriminacije spolova moglo bi dovesti do povećanja BDP-a do 3,15 milijardi eura do 2050. godine na razini EU27.

 

Za kraj, nameće se zaključak: za snažnije gospodarstvo potrebno je snažnije sudjelovanje žena na tržištu rada. KR/IDM

 

 

Izvor:

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/women-labour-market-work-life-balance/womens-situation-labour-market_en

 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en

 

https://podaci.dzs.hr/media/zoyp1kuq/men_and_women_2021.pdf