Novosti

20. 03. 2024.

Potpisan Kolektivni ugovor za zaposlenike u Trgovačkom društvu „Pleter – usluge d.o.o.“

Foto: NSD MUP

Izvor: NSD MUP

Nakon uspješnih pregovora, dana 13. ožujka, u prostorijama Trgovačkog društva „Pleter-usluge d.o.o.“ potpisan je novi Kolektivni ugovor za zaposlenike spomenutog društva s predstavnicima reprezentativnih sindikata - Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a i predsjednika Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama.

Navedeni Kolektivni ugovor su potpisali predsjednica Uprave Trgovačkog društva „Pleter-usluge d.o.o.“ gđa Martina Puljić, a za sindikate - predsjednik Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a.

 

Isti se primjenjuje od 2. ožujka 2024. na radnike Trgovačkog društva „Pleter-usluge d.o.o.“ tijekom sljedeće četiri godine.

 

Potpisivanjem Kolektivnog ugovora ugovorena su prava na:

 

 • uskrsnica u iznosu 100,00 eura
 • regres u iznosu 300,00 eura
 • božićnica u iznosu 300,00 eura
 • povećana je osnovica za izračun plaće radnika
 • povećani su dodaci na plaću za rad u dane blagdana, neradne dane utvrđene Zakonom i Uskrs na 100 %
 • usklađen je dodatak na plaću za rad nedjeljom s općim propisom o radu tj. povećan na 50 %
 • ugovoreno je pravo radnika na sistematski pregled na trošak Poslodavca u iznosu od 200,00 eura, za radnike mlađe od 50 godina života jednom u tri godine, a za radnike s navršenih 50 i više godina života jednom u dvije godine, specifikacija zdravstvenih pregleda je sastavni dio Kolektivnog ugovora
 • naknada za topli obrok iznosi 2,00 eura dnevno za dane koje radnik radi
 • pomoći u slučaju smrti radnika, u slučaju smrti člana obitelji, nastanka teške invalidnosti člana, rođenja djetetabolovanja dužeg od 90 dana
 • visina dnevnice za službena putovanja u RH te naknada za rad na terenu iznosi 30,00 eura
 • visina naknade za odvojeni život od obitelji radnika iznosi 280,00 eura mjesečno
 • ugovoreno je pravo radnika na jubilarnu nagradu za neprekidni radni staž kod poslodavca
 • radniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u iznosu 1.600,00 eura.

 

 

Tekst Kolektivnog ugovora možete vidjeti ovdje.