Novosti

08. 03. 2023.

Sigurne na putu do i s posla!

Ilustracija: ETUC

ETUC – Europska konfederacija sindikata, u koju su udruženi Nezavisni hrvatski sindikati, na ovogodišnji Dan žena upozorava na sigurnost žena radnica pri dolasku na posao i s posla.

Na ovogodišnji Međunarodni dan žena (8. ožujka 2023.), ETUC organizira uličnu akciju “Safe all the way” u Bruxellesu, ističući pravo na sigurno putovanje na posao i s posla te odgovornost poslodavaca da osiguraju sigurno radno okruženje koje uključuje putovanje na posla i s posla.

Nasilje i uznemiravanje u svijetu rada, uključujući na putu do posla i s posla, stalan je fenomen koji posebno pogađa žene. Mnogi poslodavci ne znaju kako imaju odgovornost pobrinuti se za siguran dolazak kući njihovih zaposlenika.

 

Konvencija Međunarodne organizacije rada (MOR) broj 190 o uklanjanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada je jasna: putovanje na posao i s posla dio je svijeta rada.  

 

Nulta tolerancija za nasilje i uznemiravanje!  

 

Sve radnice moraju biti sigurne cijelim putem!

 

Zahtjevi ETUC-a:

-   Sve države članice EU-a moraju ratificirati Konvenciju MOR-a br. 190, (uključujući i Republiku Hrvatsku)

-   Poslodavci moraju pregovarati sa sindikatima kako bi osigurali da putovanje na posao i s posla bude bez nasilja i uznemiravanja. To je dio njihovih odgovornosti u području zaštite na radu.

-   Europske institucije moraju novom direktivom osigurati praktična rješenja za zaštitu radnih mjesta od nasilja i uznemiravanja!

 

 

Potpiši našu peticiju potpore Konvenciji br. 190!