Novosti

05. 07. 2022.

Ratificirajte Konvenciju MOR-a br. 190!

ETUC_Ratify ILO C190

NHS - Europska konfederacija sindikata (ETUC), u koju su učlanjeni Nezavisni hrvatski sindikati, poziva sve zainteresirane da potpišu peticiju za ratifikaciju Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) br. 190. o iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada kako bi se poslao snažan poziv predsjedniku Europskog vijeća, Charlesu Michelu, da Europsko vijeće da zeleno svjetlo državama članicama za ratificiranje navedene Konvencije.

 

Naime, prošlo je godinu dana kako je Konvencija br. 190 stupila na snagu, ali su je ratificirale samo tri države članice EU, Grčka, Italija i Španjolska, dok ostale države članice čekaju zeleno svjetlo Europskog vijeća. Svaki/a radnik/ca zaslužuje radno mjesto slobodno od nasilja i uznemiravanja.

 

NHS se pridružuje pozivu te poziva članove udruženih sindikata, kao i sve druge posjetitelje naše stranice, na potpisivanje peticije kako bi se ojačao glas europskog sindikalnog pokreta te osnažio poziv za davanje zelenog svjetla za ratifikaciju Konvencije MOR-a br. 190 o iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada.

 

Peticija